Ontdek de openheid van het Imaweb platform: NextLane

Krijg inzicht in de manier waarop het Imaweb platform communiceert en interopereert met andere applicaties. 

In onze gratis gids leest u alles over de uitdagingen en de architectuur van onze NextLane technologie. 

De gids omvat de volgende punten: 

  • Uitdagingen. 
  • Architectuur NextLane.
  • Beveiliging, ervaring, performantie, integratie, monitoring, foutafhandeling. 
  • Een tool die interactie met de eindklant mogelijk maakt.

    DOWNLOAD ONS WHITEPAPER

    Uw gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons beleid voor de verwerking van persoonsgegevens.